การกำหนดขนาดของรูปภาพ

รูปแบบคำสั่ง

<IMG src="ตำแหน่งและชื่อไฟล์ JPG ="number" HEIGHT="number">

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง<HTML>
<HEAD> <TITLE>การกำหนดขนาดของรูปภาพ </TITLE> </HEAD>
 <BODY> <IMG src="images/dog.gif" WIDTH="100" HEIGHT="100">
</BODY>
</HTML>